Mohammad Nissar Trophy 2007/08  08 Sep 2007  Karachi Urban v Mumbai National Stadium, Karachi