Kodi Ramamurthy Stadium, Srikakalam

Ground Name:Kodi Ramamurthy Stadium, Srikakalam (-current)
 District Sports Stadium, Srikakalam
Records:Records on the ground