Egerton Park, Melton Mowbray

Ground Name:Egerton Park, Melton Mowbray
Address:Egerton Park, Leicester Road, Melton Mowbray
Records:Records on the ground