Southern Railway Ground, Chennai

Ground Name:Southern Railway Ground, Chennai
Address:Southern Railway Ground, Perambur, Chennai
Records:Records on the ground